Wat is een NATURAL ADVANTAGE...?
Oftewel Natuurlijke Voorsprong.

 

Jouw Natuurlijke Voorsprong is een praktische en persoonlijke gebruiksaanwijzing die beschrijft wat JIJ specifiek nodig hebt om op jouw best te zijn en je fijn te voelen.

Een beschrijving die specifiek en alleen voor jou geldt en uitdrukt waar je van nature in uitblinkt en tot bloei komt.

Deze gebruiksaanwijzing ligt verborgen onder al die momenten in je werk of privéleven waarop alles naadloos op zijn plek valt.

Momenten waarop alles wat je doet moeiteloos verloopt en jij je capabel en effectief voelt. Je bent helemaal in je element en je voelt je als een vis in het water.

We noemen dit soort momenten 'krachtige momenten'.

Wat een krachtig moment is, verschilt per persoon en zelfs de krachtige momenten van één persoon kunnen divers zijn.

Voor de één kan het gaan om het schrijven van Sinterklaasgedichten, het leiden van moeilijke onderhandelingen of het opstellen van een marketingplan.

Voor de ander zijn krachtige momenten het organiseren van een vakantie naar Frankrijk met een puber, het maken van meubels of het aangaan van een gesprek met een klagende klant.


Jij hebt ook jouw eigen krachtige momenten.

Wat bijna niemand weet is dat als je deze strikt persoonlijke momenten diepgaand en op een speciale manier analyseert, er een patroon naar boven komt dat uniek is voor jou.

Dit patroon is jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing voor leven en werk.

Het geeft concrete en praktische aanwijzingen wat jij specifiek nodig hebt om in je element te zijn, wat jouw unieke bijdrage aan de wereld is die alleen jij kunt leveren, en jouw natuurlijke manier van werken.

Maar dat is niet alles.

Dit patroon geeft bijvoorbeeld ook inzicht in hoe creativiteit bij jou tot uiting komt, jouw leiderschapsstijl en hoe je mensen meeneemt en overtuigt.

Dit unieke patroon van zijn en handelen dat verborgen ligt onder jouw krachtige momenten noemen wij jouw 'Natuurlijke Voorsprong'.

Veel gestelde vragen

Heeft iedereen een Natuurlijke Voorsprong? Heb ik er één?

 

Iedereen heeft een Natuurlijke Voorsprong.

Dus jij ook.

Dat je er soms aan twijfelt of jij er één hebt is overigens niet gek.

Dat doen meer mensen en daar is een logische verklaring voor.  

Jouw Natuurlijke Voorsprong is namelijk zo VANZELFSPEKEND voor jou dat je denkt dat iedereen kan wat jij kan. Dat iedereen op dezelfde manier werkt en naar de wereld kijkt als jij.

Je ziet niet dat jouw natuurlijke manier van werken en bijdragen bijzonder en uniek is voor jou. En dat het bij anderen heel anders werkt.

Dit is de reden dat sommige mensen twijfelen of ze wel een Natuurlijke Voorsprong hebben.

Ze kunnen het gewoon niet zien.

Of zoals iemand het laatst mooi zei in het Engels

‘You can’t see what’s on the label if you are inside the bottle’.

Maar ook al kan jezelf niet zien wat het is, dat wil niet zeggen dat je geen Natuurlijke Voorsprong hebt. Ook jij hebt er één.

Dat garanderen wij jou!

Waarom zou ik mijn Natuurlijke Voorsprong willen weten?

Het kennen van je Natuurlijke Voorsprong is als het hebben van een persoonlijke gebruiksaanwijzing voor meer resultaten, voldoening en flow in jouw leven.

 

Het helpt je te zien waar jij van nature in uitblinkt, maar ook wat jij nodig hebt om in je element te zijn.

 

Dit is op zich al heel fijn en praktisch om te weten.

 

Het geeft houvast bij het zoeken van werkzaamheden of taken die bij je passen en het geeft zelfvertrouwen omdat jij weet wat jouw unieke bijdrage is.

Maar deze kennis is goud waard op de momenten dat we worstelen.

 

Momenten die we allemaal kennen. 
Momenten dat alles stroef gaat.
Als het frustrerend, ingewikkeld en zwaar voelt.

 

Waar we alleen resultaten lijken te kunnen halen op pure wilskracht, doorzettingsvermogen of door onszelf onder druk te zetten.
Of erger nog: door onszelf uit te putten.


Momenten dat we twijfelen aan onszelf, uitstelgedrag vertonen en weerstand ervaren.

 

Op dit soort momenten is het heel fijn om precies te weten wat jij specifiek nodig hebt om terug te keren naar die ruimte van moeiteloosheid en flow. Of wat wij ook wel jouw Natuurlijke Voorsprong Ruimte noemen.

 

Jouw Natuurlijke Voorsprong geeft hiervoor aanwijzingen. Deze aanwijzingen zijn niet alleen persoonlijk (iedereen heeft iets anders nodig afhankelijk van zijn of haar Natuurlijke Voorsprong) maar ook praktisch en concreet.

 

Zodat je voorbij jouw worsteling komt en je weer flow, momentum en verbinding ervaart.

 

Deze persoonlijke aanwijzingen om steeds weer opnieuw terug te kunnen keren naar deze ruimte van moeiteloosheid en gemak zien wij als de grootste meerwaarde van het weten van jouw Natuurlijke Voorsprong.

En is de reden dat wat ons betreft iedereen zijn Natuurlijke Voorsprong zou moeten kennen.

 

Is je Natuurlijke Voorsprong net zoiets als MBTI Persoonlijkheidstypering, DISC, Management Drives, Kernkwaliteiten, TheBig5, Drijfverenanalyse, Spiral Dynamics, Human Design, Talententesten, PPA….etc.?


Dat zijn prachtige systemen die zinnige inzichten tot verbetering kunnen opleveren.

Doordat ze veelal geautomatiseerd zijn met een ingangstest of -rapport, zijn ze voor grotere groepen mensen snel beschikbaar.

Wij stuiten op de beperkingen die ze hebben. Iemand kan jarenlang tegen issues of onzekerheden aan blijven lopen, die niet door deze systemen worden aangeraakt. Veel belangrijke en bruikbare informatie over jou als individu blijft in zo’n profiel namelijk onzichtbaar.


Dat komt o.i. door 3 essentiële verschillen.

A. Geheel ander uitgangspunt


De basis voor Je Natuurlijke Voorsprong is geheel anders dan elke ander profileringssysteem dat ons bekend is.
NA gaat uit van jou als individu. Het profiel wordt gedestilleerd uit concrete ervaringen die alleen jij hebt gehad. En dat niet alleen.
We baseren ons juist op die momenten en situaties waar jij al bewezen hebt dat je je optimaal voelt en optimaal in actie komt.
Een terrein waar, zo lijkt het, iedereen overheen stapt.

Bijna elk ander systeem is gebaseerd op categorieën van gedrag, persoonskenmerken, motivatoren etc.. Categorieën met grotendeels een algemeen (alsof ze altijd en in elke context gelden) conceptueel karakter (breed en vaag). Denk aan termen als analytisch, empathisch, gestructureerd, dominant etc..


Dit leidt per definitie tot een beperking in hoeverre een persoon zich herkent in de uitkomsten en daarmee in hoeverre bijvoorbeeld een verbeteringsvoorstel past bij de persoon in kwestie. Veel van deze rapporten hebben een tijdelijk effect en tijdelijke draagkracht.

Een Natuurlijke Voorsprong is zo specifiek voor jou als persoon en is duurzaam behulpzaam.
Onze klanten willen hun Natuurlijke Voorsprong omarmen omdat deze uitgaat van inherente motivatie.B. Geheel andere manier van informatie verzamelen

Afgezien van 360-modellen waarbij mensen om je heen iets zeggen over jouw gedrag of functioneren, zijn bijna alle systemen gebaseerd op testen die je zelf invult. Waarbij je zelf nadenkt over welk vakje je het best aan vinkt.

Zodra een specifiek kenmerk van jou niet voldoet aan een kleur, categorie of algoritmeregel, dan valt het veelal weg in de testuitslagen. Of erger nog: al tijdens het invullen van een test doe je concessies, omdat je antwoord net niet goed past in de keuzevakjes die je krijgt voorgeschoteld.

 

Wij doen dit totaal anders. Profielinformatie komt alleen voort uit een speciale en diepgaande manier van interviewen waarbij we doorgaan tot het punt waar jouw denken juist wegvalt. Iets gaat dan zo vanzelf en is zo vanzelfsprekend voor je is dat je er geen woorden aan geeft. Dat wat je van jezelf niet kunt duiden, dus ook nooit in een test goed tot uitdrukking zal komen.

Bovendien is elke profielbeschrijving uniek; er bestaan geen 2 dezelfde Natuurlijke Voorsprongen, zelfs niet bij tweelingen. En we gaan net zolang door tot je je 100% herkent in -wat wij ook wel noemen- je persoonlijke ‘gebruiksaanwijzing’.


C. Geheel anders toegepast


Een ander groot verschil zit in de toepassing en het gebruik van een bepaald profiel van iemand. In tegenstelling tot NV gaat men bij bovengenoemde systemen uit van vergelijken. Vergelijken met (gemiddelden van) anderen en vergelijken met standaarden (groepsnormen, performance of gedrag) om tot een verbetering of inzicht te komen.

Hierin schuilt een neiging (en gevaar) om iemand aan te zetten tot aanpassen (aan de norm of wat men als ‘succesgedrag’ ziet).

NOTE: juist het gevoel je aan te moeten passen of het gevoel niet te voldoen aan een norm, leidt tot veel problemen

NA gaat NIET uit van vergelijkingen, maar juist waar jij echt uniek in bent en wat specifiek en alleen voor jou geldt. Jouw context en jouw specifieke situatie waardoor je jezelf altijd herkent in de aangereikte beschrijving, je tevens voelt dat de oplossingsoptie bij je past en je er zin in krijgt om ernaar te handelen. Vanzelf eigenlijk.

Ons antwoord

Wij zijn daarom van mening dat we echt heel anders zijn en bovendien een hiaat vullen, waar gangbare systemen geen invulling aan kunnen geven.

Voor zover ons bekend zijn we hiermee ook de eersten en de enigen die een puur gepersonaliseerd profiel aanbieden, dat een duidelijke en concrete toegang biedt naar een diep bevredigende manier van leven en werken.  

Is jouw Natuurlijk Voorsprong hetzelfde als 'doen wat je leuk vindt'?


Goede vraag!

Hoewel cliënten vaak aangeven dat hun werk en leven leuker wordt als ze hun Natuurlijke Voorsprong omarmen, is het belangrijk om te begrijpen dat jouw Natuurlijke Voorsprong meer is dan simpelweg 'doen wat je leuk vindt'.

Het gaat dieper en is krachtiger dan dat.

Jouw Natuurlijke Voorsprong is de motor die je drijft, zelfs als de weg hobbelig is.

Het is de vonk die je in jouw element brengt, zelfs als de taak niet per se 'leuk' is.

Neem bijvoorbeeld een apotheker die wij begeleidden. Zijn Natuurlijke Voorsprong was het oplossen van complexe puzzels, het samenvoegen van uiteenlopende stukjes tot een geheel. Of hij nu thuis aan het klussen was of ingewikkelde werkproblemen aanpakte, hij vond diepe voldoening en flow in het puzzelen. Zelfs als hij vastliep of het moeilijk had, kon hij niet anders dan doorgaan. Zijn Natuurlijke Voorsprong stuurde hem.

Een ander voorbeeld is de Financieel Interimmanager met wie we werkten. Haar Natuurlijke Voorsprong bestaat uit het unieke vermogen om dat wat zich aandient in het moment efficiënt te combineren met haar prioriteiten en die van anderen.
Dit stelt haar in staat om steeds weer een fijne ervaring te creëren voor iedereen.
Toen haar vader in zijn laatste levensfase was, werden zij en haar familie dagelijks overspoeld met nieuwe beslissingen en taken. Maar in plaats van te bezwijken, ging ze 'aan' en kon ze door haar Natuurlijke Voorsprong in te zetten alles regelen op een manier die iedereen een goed gevoel gaf.
Ondanks het naderende verlies van haar vader en het verdriet daarover, vond ze diepe voldoening en flow in het regelen en inpassen van een en ander.

Dus, jouw Natuurlijke Voorsprong gaat niet zozeer over 'doen wat leuk is', maar het beschrijft wanneer jij in je element bent en diepe voldoening en flow ervaart,
zelfs op momenten dat het even minder leuk is.


Kan ik zelf mijn Natuurlijke Voorsprong in kaart brengen?

Om heel eerlijk te zijn; een complete beschrijving maken van je eigen Natuurlijke Voorsprong kan eigenlijk niet.
Je leest verderop precies waarom we dit zeggen.

Je kunt waarschijnlijk al wel enkele elementen van je Natuurlijke Voorsprong ontdekken.

Om dat te kunnen, is het belangrijk om naar specifieke situaties te kijken waarin je het al inzet.

Die situaties noemen wij ‘krachtige momenten’.

Je herkent deze krachtige momenten aan hoe jij jezelf voelt en hoe jij de wereld ervaart.

Je voelt jezelf op zulke ogenblikken levendig, capabel en effectief.

Je kijkt uit naar zulke momenten.

Je ervaart flow.

Je piekert niet, er is geen onzekerheid of stress.

Je doet gewoon.

Kortom: je bent helemaal in jouw element.

Door deze krachtige momenten gedetailleerd en diepgaand te bestuderen krijg je steeds meer zicht op de bouwstenen van jouw Natuurlijke Voorsprong.

Je gaat zien welke instinctieve keuzes jij maakt tijdens deze krachtige momenten, de specifieke details waar jij op let en de impliciete vragen die jij jezelf stelt als je op jouw best bent.

Maar let op, zicht hierop krijgen, heeft een logische beperking.

Als jij jouw Natuurlijke Voorsprong inzet, handel je namelijk als vanzelf zonder er veel gedachten bij te hebben, zonder er woorden aan te geven in jouw hoofd.
Je kunt dan eigenlijk niet duiden wat er gebeurt.

Als je merkt dat je vastloopt in het beschrijven van wat je doet in deze krachtige momenten, overweeg dan om de hulp in te schakelen van onze Uniqueness Coaches.

Zij weten precies welke vragen ze moeten stellen en waar ze dieper in je verhaal moeten om de bouwstenen van jouw Natuurlijke Voorsprong in zijn geheel boven tafel te krijgen. 

Wij vergelijken het ontdekken van je Natuurlijke Voorsprong ook wel met het zoeken naar goud in een rivier met een zeef.

Je blijft vragen stellen totdat de goudklompjes van jouw unieke manier van werken naar boven komen.

Hoe grondiger je deze krachtige momenten onderzoekt, hoe beter je de verschillende goudklompjes kunt benoemen. En hoe nauwkeuriger en praktischer uiteindelijk jouw gebruiksaanwijzing voor flow, voldoening en resultaten zal zijn.

 

Voor wie is Natuurlijke Voorsprong Coaching geschikt?

Onze coaching is geschikt voor mensen die graag meer flow, voldoening en/of moeiteloosheid willen ervaren in werk en leven.

Mensen die zich niet langer willen voegen naar de standaarden voor succes van anderen, maar tegelijkertijd niet weten wat nu precies bij hen past.

En daarom graag inzicht willen in hun Natuurlijke Voorsprong.

Wij ondersteunen onder andere
* professionals in organisaties,
* ondernemers en
* mensen met pensioen (of heel veel tijd) die graag nog een bijdrage willen leveren aan de maatschappij of op een andere manier passende invulling zoeken.

Onze coachingsaanpak is gebaseerd op samenwerking en partnerschap. Dit betekent concreet dat we samen met jou kijken naar praktische situaties waar jij jouw Natuurlijke Voorsprong wilt inzetten of dieper wil zien.

Wij geven je suggesties over jouw Natuurlijke Voorsprong, hoe je dit kunt benutten en wat bij je past.

Dit doen we op basis van onze jarenlange ervaring en studie rond Natuurlijke Voorsprong en hoe je deze verzilvert in werk en leven.

Maar je bent de enige die kan zeggen of dit voor jou werkt of niet.

Als iets bij je past ervaar je vaak opluchting, vreugde, momentum, lichtheid en creativiteit.

Het is daarom belangrijk, als je een traject doet, dat je concrete vraagstukken hebt en bereid bent daar samen met ons naar te kijken en te verkennen wat bij jou past en natuurlijk voelt.

Als je op zoek bent naar tactieken en strategieën om te kopiëren van de succesvolle buitenstaanders zonder te onderzoeken of het daadwerkelijk bij je past, dan is onze aanpak niets voor jou.

We hebben duidelijk gezien dat het nabootsen van succesmodellen nooit de weg is naar jouw eigen duurzame succes.

Daarom werken wij alleen met mensen die echt willen onderzoeken wat zij specifiek nodig hebben om succesvol te zijn en wat daadwerkelijk bij hen past.

Als ik éénmaal mijn Natuurlijke Voorsprong ken, wat dan?

Zodra je jouw Natuurlijke Voorsprong kent, begint wat ons betreft de echte magie :-).

Het is altijd fascinerend om een Natuurlijke Voorsprong te ontdekken, maar de ware waarde komt naar voren in de coachingsgesprekken die volgen.

In deze gesprekken onderzoeken we wat je uit jouw zgn. 'Natuurlijke Voorsprong Ruimte' haalt en wat je nodig hebt om er weer in terug te keren.Dit helpt je om je leven en werk zo vorm te geven dat je steeds meer tijd doorbrengt in jouw Natuurlijke Voorsprong Ruimte, daar waar moeiteloosheid en handelen samenkomen. 

Het resultaat?

Meer flow, productiviteit, creativiteit, connectie, voldoening en plezier.

Bovendien ontvang je in de Natuurlijke Voorsprong Ruimte aanwijzingen in het moment over wat het beste is om te doen gezien de context, zonder dat je er veel over hoeft na te denken.

Hoe geweldig is dat?

In de vervolggesprekken onderzoeken we waarom je in en uit jouw Natuurlijke Voorsprong Ruimte gaat aan de hand van concrete vraagstukken die jij hebt.
Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Ik stel veel uit. Waarom is dit en hoe voorkom ik het?
 • Ik moet leidinggeven aan een team.
  Welke manier van leiding geven past bij mij?
 • Welke klussen, projecten of taken passen goed bij mijn Natuurlijke Voorsprong? Welke kan ik beter aan anderen overlaten?
 • Ik heb een financieel zeer aantrekkelijke baan/project aangeboden gekregen, maar als ik er alleen al aan denk,
  word ik al moe. Waarom is dit?
 • Toen ik jong was/net met mijn bedrijf begon/in situatie X ervoer ik veel flow en enthousiasme. De laatste tijd heb ik nergens meer zin in… Hoe krijg ik weer het gevoel dat ik niet meer te stoppen ben?
 • Ik voel veel spanning als ik denk aan bepaalde taken die ik moet doen. Hoe kan ik dit voorkomen?
 • Ik ben perfectionistisch. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Door deze vraagstukken samen te verkennen en persoonlijke aanpakken te ontwikkelen, krijg je een steeds doorleefder en belichaamd begrip wat jij nodig hebt om in jouw Natuurlijke Voorsprong Ruimte te komen en te blijven.

Dit geeft zelfvertrouwen en opent nieuwe mogelijkheden voor leven en werk.

Dat merken we elke keer weer.

Waarin verschilt Natuurlijke Voorsprong Coaching zich van andere benaderingen?


In de wereld van persoonlijke ontwikkeling zijn er ontelbare handleidingen, talloze experts en een groot aantal systemen, elk met hun eigen gedetailleerde routekaart naar succes.

Of je nu succesvol wilt zijn als ouder, spreker, werkgever, vriend of ondernemer: er is altijd wel een expert te vinden die het jou kan leren. 

De boekenplanken van de meeste mensen kreunen onder het gewicht van deze how-to-boeken en handleidingen van gevolgde trainingen en programma’s.

En daar is niets mis mee.

Integendeel.

Deze boeken, experts en trainingen kunnen jou inspireren, je ogen openen en je een nieuwe kijk op de wereld geven.

Maar wat veel mensen over het hoofd zien, is dat de meeste van deze benaderingen voortkomen uit... de Natuurlijke Voorsprong van de mensen die het systeem en programma in de eerste plaats hebben gecreëerd!

Dat is waarom hun methode zo goed voor hen werkt en ze er zo succesvol mee zijn.

Of jij ook zo succesvol kunt zijn met de methode is maar de vraag.

Dit hangt af van jouw Natuurlijke Voorsprong.

Als de methode bij jouw Natuurlijke Voorsprong past zul je er goede resultaten mee halen.

Past het niet bij jouw Natuurlijke Voorsprong dan zorgt het vaak voor onzekerheid en stress.

Dit komt omdat, als de methode van een expert niet aansluit bij jouw Natuurlijke Voorsprong, jij niet anders kunt dan jezelf pushen en onder druk zetten om ermee aan de slag te gaan en de gewenste resultaten te behalen.

Het nastreven van deze geïnjecteerde ideeën van experts lijkt logisch, verstandig zelfs.

Maar de waarheid is dat het nooit de bedoeling was dat je op deze manier zou opereren.

Wij geloven dat zodra je spanning of stress voelt, of als je jezelf op een ongezonde manier moet pushen, of als je uitstelgedrag vertoont, dit een teken is dat je niet werkt vanuit jouw Natuurlijke Voorsprong.

Wij kunnen je helpen te zien welke systemen en ideeën van anderen aansluiten bij jouw Natuurlijke Voorsprong en welke niet, zodat je niet vastloopt.  

Of nog erger: in een burn-out terecht komt.

Wij helpen je de weg terug te vinden naar jouw Natuurlijke Voorsprong Ruimte.

Daar vind je de inzichten en realisaties die je inspanningen in het leven vooruithelpen. Deze aanwijzingen zijn persoonlijk en uniek voor jou en sluiten aan bij hoe jij van nature opereert.

Die ruimte is de plek waar je met gemak meer kunt bereiken. Waar je waarschijnlijk zult vinden waar je al die tijd naar op zoek was; je zelfverzekerd, tevreden en voldaan voelen.

Is het niet egoïstisch om je te richten op je Natuurlijke Voorsprong? Doe ik anderen dan niet tekort?

 

Onze ervaring is dat als je werkt en leeft vanuit jouw Natuurlijke Voorsprong dat je het beste geeft wat jij te bieden hebt. Tegelijkertijd is het zo dat niet elke omgeving of situatie aan jouw voorwaarden voldoet, of dat iedereen waardeert wat jij van nature te bieden hebt.

De uitdaging van het leven is om die situaties en mensen te vinden waar jouw natuurlijke bijdrage tot zijn recht komt en gewaardeerd wordt. En waar ook moeiteloos aan jouw voorwaarden wordt voldaan, zonder dat anderen zich hoeven aan te passen.

Als jij of de ander zich heel erg moet aanpassen, dan klopt er namelijk iets niet. Dit ligt niet aan jou of aan de ander. Het heeft ook niets met egoïsme te maken. Er is slechts sprake van een mismatch.

Zicht op jouw Natuurlijke Voorsprong maakt het heel erg concreet in welke situaties en bij welke mensen jij het best tot jouw recht komt en het meest te geven hebt.

Mensen die ‘zijn’ en handelen vanuit hun Natuurlijke Voorsprong hebben vaak meer ‘navigeeropties’ tot hun beschikking om beter afgestemd te raken op hun buitenwereld of betere connectie te krijgen met anderen.

En misschien herken je ook dat mensen die helemaal in hun element zijn, aantrekkelijker worden voor anderen?

Tot slot zijn wij van mening dat iedereen gebruik mag maken van de kaarten die het leven hen geeft en wij juist aanmoedigen om dat te doen en te zijn wat voor jou bedoeld is.  

Ik wil aan de slag met jullie. Welke mogelijkheden zijn er?

Wil je hulp bij het ontdekken van jouw Natuurlijke Voorsprong en het verzilveren ervan in jouw leven en werk, dan bieden we verschillende trajecten aan.

Een beschrijving van deze trajecten vind je hier.

Ik ben geïnteresseerd, maar ben nog niet zover om een traject te doen, wat raden jullie aan?

We raden je dan twee dingen aan:

1) Vraag ons gratis e-Book aan 'Dé plek waar niemand kijkt en waar juist een diep bevredigende manier van werken en leven te vinden is'

Na het lezen van het e-book weet je:  

 • Hoe jouw 'Natuurlijke Voorsprong' jouw unieke gebruiksaanwijzing is voor diepe vervulling in leven en werk.
 • Hoe jouw 'Natuurlijke Voorsprong' je kan helpen om je doelen te bereiken met minder moeite en meer voldoening. Tegen de stroom inzwemmen is niet langer nodig.
 • Wat velen van ons tegenhoudt om onze Natuurlijke Voorsprong ten volle te omarmen en in te zetten en hoe dit leidt tot stress, perfectionisme, piekeren en zelfs burn-out.

Je kunt het e-book hier aanvragen.


2) Start met het verzamelen van krachtige momenten in jouw dagelijkse leven.

In het e-book lees je meer over hoe je dat kunt doen.

Een lijst van verschillende krachtige momenten kan je al iets van een gevoel geven waar jouw Natuurlijke Voorsprong ligt – en mocht je op een later moment besluiten dat je alsnog een traject wilt gaan doen, dan heb je een goed startpunt om het unieke patroon onder jouw krachtige momenten bloot te leggen.

Volgende stappen

Als je persoonlijk hulp wil bij het ontdekken en verzilveren van jouw Natuurlijke Voorsprong dan is het Natural Advantage Discovery Traject iets voor jou.
 
Je kunt hier meer informatie vinden.

Eerst meer lezen?

Vraag dan ons gratis E-book aan over waar jouw persoonlijke 'bijsluiter' voor diepe voldoening in leven en werk te vinden is.  

 

Heb je vragen, neem dan gerust contact op.
We vinden het leuk om van je te horen!