Disclaimer

Deze website is eigendom van Natural Advantage, een joint venture van DSIAcademie en Easy Influence.

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en Natural Advantage deze informatie altijd actueel probeert te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Ook is Natural Advantage niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt.

Alle rechten op het materiaal op deze website behoren toe aan Natural Advantage of haar licentiegevers.

Het is mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De vermelde tarieven zijn afgerond en informatief.

De informatie en producten/diensten op de site worden regelmatig bijgewerkt. Natural Advantage behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving.

Wij proberen op alle mogelijke manieren misbruik van de site te voorkomen, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele uitingen of berichten die (via de website) naar gebruikers van de website worden verzonden.

Natural Advantage sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.